Dôležité info

Miesto konania: Borša, Ladmovce, Viničky. 

Dátum konania: 14. august 2021 8.30 hod( Borša).

Štartovné: 0 €. Pre registrovaných účastníkov je zabezpečený pitný režim, občerstvenie, ochutnávka vína. Účastník je povinný priniesť vlastnú fľašu, nádobu na vodu.

Doprava účastníkov: Účastníci sa na miesto konania pretekov, z miesta konania pretekov ako aj z a na štart jednotlivých disciplín presúvajú sami.

Kategórie: 

  • Družstvo (Muži, ženy, mix).
  • Družstvo sa môže skladať z minimálne 3-och a maximálne 4-och účastníkov. Účastníci sa môžu pri jednotlivých disciplínach striedať. Podmienkou na vyhlásenie kategórie je účasť minimálne 3 družstiev v danej kategórii.
  • Jednotlivci (Muži, ženy).

Podmienkou na vyhlásenie kategórie je účasť minimálne 3 jednotlivcov v kategórii.

Hygienické odporúčania: Podľa platných aktuálnych opatrení v čase pretekov.

Bezpečnostné opatrenia: Všetci účastníci  štartujú na vlastnú zodpovednosť. Pred súťažou doporučujeme preventívnu prehliadku u všeobecného lekára. Všetci pretekári v kategórii individuál musia mať minimálne 18 rokov. Kapitán tímu musí mať minimálne 18 rokov. Neplnoletí účastníci musia mať podpísaný súhlas rodiča/zákonného zástupcu. Na vodu môže ísť neplnoletý účastník len v sprievode dospelej osoby. Všetci účastníci disciplíny „loď“ musia vedieť plávať, plávacia vesta povinná. Plávacie vesty zabezpečí organizátor.

Enviromentálne opatrenia: Celá organizácia pretekov dbá čo na najmenšiu produkciu odpadov, hluku, preto si, prosím, prineste vlastnú fľašu/nádobu na vodu. Voda a občerstvenie bude pre registrovaných účastníkov zabezpečená.

Ubytovanie: Účastníci si zabezpečujú ubytovanie sami. Zoznam poskytovateľov ubytovania – Ubytovanie | Tokaj (tokajregion.sk)

Možnosť ubytovania v stanoch v obci Borša (pri amfiteátri).

Disciplíny

Loď

V kategórii  družstiev sa bude štartovať na jednotnej lodi – 2-miestnej kánoe Tydra – túto disciplínu musia absolvovať 2 členovia družstva. V kategórii jednotlivcov si môže pretekár vybrať z 2-och možností: kajak, paddleboard. Požičanie lodí, príslušenstva, doprava lodí je zabezpečená organizátormi. Povinná plávacia vesta. Plávacie vesty zabezpečí organizátor. Všetci účastníci tejto disciplíny musia vedieť plávať. Táto disciplína sa uskutoční na rieke Bodrog v úseku Ladmovce – Borša

Beh

Trať povedie po spevnených a nespevnených komunikáciách obce Borša.

Bicykel

Trať povedie po spevnených a nespevnených komunikáciách obce Borša, Viničky, Ladmovce. Doporučený je horský, trekový a gravel bicykel. Bicykle s elektro, alebo motorovým pohonom nie sú povolené. Účastníci štartujú na vlastných bicykloch, alebo na bicykloch poskytnutých organizátormi. Počet bicyklov poskytnutých organizátormi je obmedzený. Dopravu vlastných bicyklov si zabezpečujú pretekári, dopravu bicyklov poskytnutých organizátormi, zabezpečuje organizátor. 

„Obsah tejto webovej stránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie“